Jdi na obsah Jdi na menu
 


školní řád!!!

Dodržujte školní řád!

1. V sychravých dnech chodí student do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.

2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe ve vyučování.

3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví student lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.

4. Ze třídy odchází student libovolně.

5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.

6. Není-li student spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky. Nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.

7. Osoby, které potká na chodbách, pozdraví hlasitým "Čau". Zásadně se nepřezouvá!

8. Je-li student podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil
.

9. Student ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je. A když ano, tak ne po hlavě ...

10. Je ukázněn ke všem spolužákům. Zajistí pivo, je-li na něm řada.

11. Hraje jenom o peníze. Když to neumí, ostatní ho to naučí.

12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.

13. Je-li student opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.

14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná!!!

15. Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.

16. Školní pomůcky nosí student jen tehdy, chybí-li student z jeho karetního družstva.

17. Student přichází doškoly s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse!

18. Při písemném zkoušení opisuje z taháku nebo od spolužáků.

19. V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.

20. Na konci roku, poděkují profesoři studentům za výdrž. Po té si studenti rozeberou školu.

A tady je pár rad jak naštvat učitele!!!: D

Jak naštvat učitele???

1) Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlý

2) Domluvte se se skupinou spolůžáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďtě svoje propisky na zem

3) Přilepte ctvrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout

4) Vykřikujte během hodiny nadhodile jedno slovo (třeba máslo)

5) Trefte "omylem" učitele svačinou

6) Do seminárky napiště jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači

7) Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolůžáků

8) PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..

9) Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli ufouni

10) Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje státní tajemství, řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku

11) Do hodiny výtvarky přineste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že se téma dá vyjádřit pouze takovouto abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlašte, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno

12) Hoďte mandarinkou vší silou proti zdi

13) Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si svačinou

14) V hodině chemie vymyslete nově objevený prvek a pojmenujte ho po svém strýčkovi

15) Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici, když se to zjistí, omluvte se a vysvětle to tak, že jste jí omylem poslal tu seminárku a že jí hned napíšete ať to pošle zpět. Dodejte že sestřenice bydlí na Sibiři.

16) Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, zastavte se, vytáhněte svačinu a začněte jíst.

17)Chce po vás uklízečka ať se přezouváte? Tak jí řekněte že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat

18) Napište seminárku do dějepisu husím brkem

19) Noste do hodin matematiky počítadlo

20) Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce, vyskočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte

21) Napište seminárku na jednu stranu a na dalších 8 napiště, z čeho jste čerpali

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář